.

ƏHLİBEYT MOİZƏ-1
Namaz vaxtı-Rusiya
ƏHLİBEYT KİTABXANA
İSLAMİ VİDEOLAR
 • www.İmanmedia.ge
 • CÜMƏ MOİZƏSİ
 • www.Ahlibeyt.az
 • İSLAMİ MP3 SAYTI

 • www.Ehlibeyt-aka.com
 • www.mp3.Ehlibeyt-aka.com
 • QURANİ KƏRİM DİNLƏ
  NAMAZIN QAYDASI
 • NAMAZIN VİDEOSU BAXIN
 • NAMAZ BARƏDƏ KİTAB
 • ƏHLİBEYT MOİZƏLƏRİ
  QAN YADDAŞIMIZ
  MUXTAR NAMƏ

  HADİ TV
 • www.Haditv.com
 • Главная » Статьи » MƏQALƏLƏR

  Yaxşıdan şad olan, pisdən istiğfar edən, təşəkkür edən, səbir edən, əfv edən - ən üstün bəndələrin 5 xüsusiyyəti
  Deyerler.org: İmam Rza (ə) Allahın ən üstün bəndələrinin xüsusiyyətləri haqda belə buyurmuşdur: "Ən üstün bəndələr o kəslərdir ki, yaxşı iş görən zaman şadlanarlar, çirkin iş görən zaman Allahdan bağışlanma istəyərlər. Onlara bir şey verilən zaman təşəkkür edərlər. Müsibətə düçar olan zaman səbir edərlər, qəzəb zamanı əfv edərlər”.

   

  Yaxşı iş görən zaman sevinmək.

  Allah buyurur: "De: «Allahın lütf və rəhmətinə, (bəli) həmin lütf və rəhmətə sevinsinlər ki, o, onların yığdıqlarından daha yaxşıdır»”. ("Yunus” 58). İmam Rzanın (ə) nəzərində üstün bəndələrin birinci xüsusiyyəti budur ki, yaxşılıq edən zaman sevinərlər. İnsan yaxşı əməli Allaha xatir gizlində yerinə yetirər, heç kim onun etdiklərini görməz və o, öz əməlindən şadlanar. Səbəbi də budur ki, Allaha xatir etdiyi üçün sevinər. Hədislərin birində oxuyuruq ki, bir nəfər əziz Peyğəmbərə (s) deyir: "Mən əməlimi gizlində edirəm və ondan kiminsə xəbərdar olmasını xoşlamıram. Təsadüfən ondan xəbərdar olurlar və mən bundan sevinirəm”. Buyurdu: "Sənin üçün iki əcr vardır. Gizlətmək əcri və aşkar olmaq əcri”.

  İmam Baqirdən (ə) soruşurlar: ”Bir nəfər xeyir əməl edər və onu kimsə görsə, o, xoşhal olar”. Buyurdu: "Məsləhət deyildir”. Bu iki hədisdən belə nəticə çıxartmaq olar ki, bu işə görə sevinməyin maneəsi yoxdur. Çünki hədəfi əvvəldə onu gizlində etmək olmuşdur. Ancaq əgər bunu insanlara görə edirsə, yəni insanlar onu tərifləsinlər və ona təzim etsinlər, bu zaman əməli batil olar.

   

  Günah işlədən zaman bağışlanma istəmək.

  Allah buyurur: "Əslində (qəbulu ilahi vədəyə əsasən) Allahın öhdəsində olan tövbə, çirkin işi nadanlıq üzündən etmiş, sonra tez (ölümlə qarşılaşmamışdan qabaq) tövbə edən kəslər üçündür. Allahın, tövbələrini qəbul etdiyi kəslər onlardır. Allah həmişə bilən və hikmət sahibidir”. ("Nisa” 17).

  "Və o kəslər ki, çirkin bir iş (böyük günah) gördükdə və ya (kiçik bir günahla) özlərinə zülm etdikdə, Allahı yada salar və günahları üçün bağışlanmaq istəyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Və onlar etdikləri işdə bilərəkdən israr etməzlər”. ("Ali-İmran” 135).

  Bu ayələrdə saleh bəndələrin başqa bir xüsusiyyətlərinə işarə edilmişdir. Bu insanlar günah işlədən zaman tez bir zamanda Allahı xatırlayarlar, tövbə edərlər. Günahı təkrar etməzlər. İnsan o zaman ki, Allahı xatırlayır günah işlətməz, Ondan həya edər. Ancaq o zaman ki, Allahı unudar və qəflətə düşər, tez bir zamanda tövbə edərlər. Çünki onlar Allahdan başqa pənah yerləri olmadığını yaxşı bilirlər.

  Hədislərin birində oxuyuruq ki, şeytan bu ayə nazil olan zaman çox narahat olur və ordusunu məsləhətləşmək üçün toplayır. Bu ayəyə görən nigaran olduğunu bildirir Biri deyir ki, mən insanı bu günahdan o biri günaha dəvət edərək, həmin ayəni unutdura bilərəm. Şeytan qəbul etmir.

  O birisi də bunun kimi bir təklif verir. Şeytan yenə qəbul etmir. Nəhayət Xənnas adlı köhnə şeytanlardan biri deyir ki, mən bunun yolunu tapmışam. Şeytan soruşur ki, nədir? Deyir ki, mən insanları uzun arzular və vədlərlə vəsvəsə edəcəyəm ki, günah işlətsinlər. Və sonra da tövbə etməyi zehnlərindən siləcəyəm. İblis deyir ki, bəli, bu, həmin yoldur.

  Aydın olur ki, tövbəni unutmaq şeytan vəsvəsəsidir. O kəslər ki, Xənnasla yaxınlıq edərlər, bu cür vəsvəsələrə düçar olarlar. Ancaq kamil imana malik bəndələr xata işlədən zaman tez bir zamanda Allahı xatırlayar və tövbə edərlər.

   

  Nemət verilən zaman şükür edərlər.

  «Ey Davud ailəsi, (bu nemətlərə) şükür edin və Mənim bəndələrimdən şükür edən azdır». ("Səba” 13).

  Həqiqi şükür edənlər o kəslərdir ki, dilləri Xaliqi şükür etdiyi kimi, qəlblərində də buna möhkəm etiqadları vardır. Onlar başqalarından onlara çatan neməti də Allahdan bilərlər. Həm Allaha şükür edər və həm də həmin adama təşəkkür edərlər. Allah yolunda heç bir şeyi əsirgəməzlər. Onlar Allahın rizasını qazanmağa çalışarlar. Mərhum Molla Əhməd Nəraqi buyurur: "Şükür etmək nemətin Mənəmdən (Nemətverəndən) olduğunu bilmək və neməti Ondan bilmək və ona şad olmaq, Mənəmin xeyrini qəlbinə almaq, Ona həmd etmək, neməti Onun xoşladığı yerdə istifadə etməkdir. Deməli Mənəmə həqiqi şükür etmək odur ki, bütün nemətləri Ondan biləsən, Onu Mənəm biləsən. Əgər kimsə sənə yaxşılıq edirsə, belə qəbul etməlisən ki, Allah onun qəlbini o qədər yaxşı etmişdir ki, bu yaxşı işi görsün. Hər kim bu qaydanı dərk edərsə, şükrün birinci pilləsini keçər. Bu, qəlbən şükür etməkdir. Allaha şükür etməyin o biri pilləsi odur ki, Allahın ona əta etdiyi nemətlərə görə sevinsin. Dünyəvi nemətlərdən deyil, axirəti üçün inayət olunmuş nemətlərə görə sevinsin. Üçüncü pillə odur ki, qəlbində və dilidə Ona həmd etsin. Qəlbində həmd etmək o deməkdir ki, İlahi məxluqlara qarşı xeyirxah olsun, onların yaxşılığını istəsin. Dildə həmd etmək o deməkdir ki, Ona şükrünü bildirsin. İtaət və ibadətini yerinə yetirsin”.

   

  Bəlalarda səbir edər.

  "Sizi mütləq bir az qorxu və aclıqla, eləcə də mal, can və (ağac) məhsulların(ın, yaxud arvad-uşaq kimi həyat səmərələrinin) azlığı ilə imtahan edəcəyik. Səbir edənlərə müjdə ver. O kəslərə ki, onlara hər hansı bir müsibət gəldikdə «həqiqətən biz Allahınıq (bizim yaradılışımız, qorunmağımız, işlərimizin idarə edilməsi və yox edilməyimiz Onun əlində olduğu üçün Onun həqiqi malı, mülküyük) və həqiqətən Ona tərəf qayıdacağıq» deyərlər. Onlar Rəbbi tərəfindən salamlar və rəhmət yetişən kəslərdir və onlardır hidayət olunmuşlar!”. ("Bəqərə” 155-157).

  O kəs ki, bəla nazil olan zaman səbir edər və Allaha təvəkkül edər, Allah da əvəzində bəndəsinə ən gözəl mükafatı verər. Bu da İlahi rəhmət, lütf və hidayətdir. Behişt, o qədər əzəmətinə baxmayaraq, Onun rəhmət və fəzlinin bir guşəsidir.

  İmam Rza (ə) hədislərin birində buyurur: "Mömində imanın həqiqəti üç fürsətdə həyata keçər: Allahın yolu ilə, Peyğəmbərin (s) yolu ilə və İmamların (ə) yolu ilə gedəndə. Allahdan olan yolda sirr saxlamağı, Peyğəmbərdən (s) olan yolda insanlara yaxşılıq etməyi, İmamlardan (ə) olan yolda qəm və qüssədə səbirli olmasıdır”. Başqa bir hədisdə belə buyurur: "Bəndədə bu sifət olmasa imanının həqiqəti kamil olmaz: dində bəsirət, həyatda mötədillik, müsibətdə səbir”. Bu iki hədisdə müştərək olan nöqtə - müsibətdə səbir etməkdir. Əgər mömin müsibətdə səbir etməzsə, imanı kamil olmaz.

   

  Əsəbləşən zaman bağışlamaq.

  "Rəbbiniz tərəfindən olan bağışlanmaya və genişliyi göylər və yer (qədər) olan (və) təqvalılar üçün hazırlanmış Cənnətə doğru tələsin. (Təqvalılar) həmin o kəslər(dirlər) ki, mallarını rifah və şadlıqda, mallarında və hallarında (maddi və mənəvi) yoxsulluqda xərcləyirlər, qəzəblərini udan və camaat(ın xətaların)dan keçənlərdirlər. Allah yaxşılıq edənləri sevir”. ("Ali-İmran” 134). Bu ayədə təqvalıların dörd xüsusiyyəti bəyan edilmişdir.

  1. İnfaq etmək ki, səxavətin rəmzidir. Onun əksi olan paxıllıq həmişə məzəmmət edilmişdir.

  2. İmam Sadiq (ə) buyurur: "Elə bir bəndə yoxdur ki, qəzəbini yatızdırsın və Allah dünya və axirətdə izzətini artırmasın”.

  3. O, başqalarının xatalarını bağışlayar və güzəşt edər. Əfv etmək İlahi sifətlərdəndir və hər kim əfv edər, İlahi əxlaqa malik olar.

  4. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "O kəs ki, səninlə əlaqəni kəsib, əlaqə yarat, sənə zülm edənə güzəşt et. Səni məhrum edənə əta et və sənə pislik edənə yaxşılıq et”.

   

  Beləliklə deyə bilərik ki, İmam Rzanın (ə) nəzərində həqiqi mömin yaxşı iş görən zaman sevinər, günahlarına görə tövbə edər, nemətə şükür edər, müsibətdə səbirli olar və əsəbini yatızdırıb, əfv edər. Həqiqi bəndə olmağa çalışaq. (Həvzəh)

   

  /Deyerler.org/

   

  Категория: MƏQALƏLƏR | Добавил: moizeler (02.12.2013)
  Просмотров: 252 | Рейтинг: 5.0/1
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  ƏHLİBEYT MOİZƏ-2
  QURANİ-KƏRİM [127]
  HƏDİSLƏR [30]
  DUALAR [45]
  İSLAMİ DƏRSLƏR [629]
  NAMAZ [26]
  KİTABXANA [23]
  TARİX [92]
  AZƏRBAYCAN [31]
  CÜMƏ MOİZƏLƏRİ [404]
  MUHƏRRƏM 2015 [81]
  MUHƏRRƏM 2014 [31]
  MUHƏRRƏM 2013 [76]
  MÖMİNƏLƏR ÜÇÜN [110]
  YENİLİKLƏR [46]
  OCAQ NEJAD AĞA [109]
  FİRUĞİ AĞA [57]
  AĞA RƏŞİD [119]
  HACI ŞAHİN [500]
  HACI İLQAR [66]
  Azəricə moizələr [858]
  Azəricə moizələr 2 [163]
  Rusiya-Azəri moizələr [9]
  Turkcə moizələr [27]
  İSLAMİ XƏBƏRLƏR [591]
  İSLAMİ VİDEOLAR [487]
  UMUMİ MOİZƏLƏR [110]
  ƏRƏB DİLİ VİDEO [2]
  İSLAMİ FİLMLƏR [78]
  ROVZƏ VƏ MƏRSİYYƏ [106]
  MƏQALƏLƏR [1559]
  Muhərrəmlik 2015

  QURAN DİNLƏ
 • QURANİ KƏRİM SAYTI
 • CÜMƏ MOİZƏLƏRİ

  İslami saytlar
 • www.Ramazan.313news.net
 • www.Furgan.net
 • www.Kanal-12.az
 • www.İmamzaman.az
 • www.e-Quran.ru
 • www.Medrese.az
 • www.İxlas.az
 • www.Axlaqimaarif.com
 • www.islamveheqiqet.com
 • www.al-Mahdi.ru
 • www.Namaz.ge
 • www.al-Hasan.org
 • www.Quranflash.info
 • www.Caferilik.com
 • www.Əqile.biz
 • www.Nur14.com
 • www.Forooghetohid.com
 • www.zehra-yolu.com
 • www.İslamnuru.org
 • www.Furgan.net
 • www.313-nefer.hol.es
 • www.İslam14.com
 • www.İslammobile.biz
 • www.Ehlibeyt.az
 • www.Ziyaret.az
 • www.Sualcavab.ge
 • www.Shia.az
 • www.Sadeqin.com
 • www.Qlobal.tv
 • www.Az.İslamic-lib.com
 • www.Mihrap.tv
 • www.Maide.az
 • www.Rizvan.net
 • www.Myquran.de
 • www.Nur-Az.com
 • www.Feqih.ws
 • www.Fetva.313news.net
 • www.Hadis.313news.net
 • www.SualCavab.ge
 • www.Zuhurdogru.com
 • www.Erfan.ir/azari
 • www.Sual.nur-az.com
 • www.Besiret.az
 • www.İslamquest.net/az
 • www.Zaer.Hajj.ir/az
 • www.Mesbahyazdi.ir/az
 • www.Tvshia.com
 • www.Az.İslamic-sources.com
 • www.Zuhuradogru.org
 • www.Tekamül.az
 • www.İdrak.info
 • www.Mekteb.net
 • www.Mesumlar.biz
 • www.Axlaqimaarif.com
 • www.Cavab-al.com
 • www.Nardaranpiri.com
 • www.Haditv3.com
 • www.Ceferiler.com
 • www.Ehlibeytalimleri.com
 • www.Sibtayn.com
 • www.Alulbeyt.com.tr
 • www.QURAN.az
 • www.islamaz.com
 • www.İslamadogru.biz
 • www.Aleviansiklopedisi.com
 • www.Muselman.ws
 • www.Gunahkar-bende.ucoz.org
 • www.Xayalmuazzin.com
 • www.İslammektebi.org
 • www.Zeka.az
 • www.Haqqul-islam.tr.gg
 • www.İslamkutuphanesi.com
 • www.Balaghah.net
 • www.Ahlibeyt.az
 • www.az-Zahra.ru
 • www.Shia.ucoz.ru
 • www.Ahlibeyt.ge
 • www.YabnazZahra.org
 • www.Eminimanli.com
 • www.Gozlerik.biz
 • www.Kovser.az
 • www.İman.ge
 • www.ehlibeytnuru.ucoz.com
 • www.Az.islam-news.ru
 • www.EbediNur.info
 • www.Erfan.ir
 • www.tri.samantarjomeh.ir
 • www.al-Shia.org
 • www.İslam.az
 • www.İnteraztv.com
 • www.BeytuzZehra.com
 • www.kurander.com.tr
 • www.BilgeKadin.com.tr
 • www.Ehlibeyt-aka.com
 • www.Quranevi.az
 • www.Noorsoft.info
 • www.Ahlulbaytportal.com
 • www.Ocaqnejad.net
 • www.Leader.ir/
 • www.Ehlibeyt.ucoz.ru
 • www.Ehlibeytkutuphane.com
 • www.Mascid.com
 • www.Etiqad.net
 • www.Dovodi.ru
 • www.Şiizm.ru
 • www.Nur-org.ru
 • www.Az.baku.icro.ir
 • İmamat-books.ru
 • İsar-television.com
 • www.islamiyyatdotorg.com
 • www.Qurandislam.com
 • www.houseofquran.com
 • *ƏHLİBEYT (ə.s)* SAYTLARI 120-SAYT
 • SAYĞAC
  free counters

  Copyright MyCorp © 2018
  Сайт управляется системой uCoz
  -